Program Emballasjedagene 2019

Emballasjedagene 2019 handler om bærekraftig utvikling og hvordan vi skal klare å oppfylle de nye målene for materialgjenvinning i en sirkulær økonomi. Samtidig må vi aldri glemme at hovedoppgaven for en emballasje er å ivareta produktet. Det må gjøres på en måte som ivaretar miljø, klima, nærmiljø, ansatte og lønnsomheten i bedriften.

PROGRAM 14. NOVEMBER

09:00- 10:00
Registrering og kaffe    

10:00-10:15
Åpning ved styreleder i Den norske emballasjeforening
Thomas Eie, senior emballasjeutvikler BAMA Industri

10:15-10:30 Innledning
Ole Børge Yttredal – direktør i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri
                                                                                                                     
10.30-11:00
Makroøkonomiske utsikter                                          
Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom Handelsbanken   

11:00 -1105

Lexit Group

11:05-11:25 
Hvordan skal svensk dagligvarehandel oppnå målet om fossilfri plastemballasje i 2030?           
Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel                                                        

11:25-11:45 Kaffepause

11:45-12:05
Veikartet som er lansert viser vei mot sirkulær plastemballasje. Nå skal oppgavene delegeres, organiseres og finansieres
Ellen Behrens, direktør bærekraft Orkla/ leder for Forum for sirkulær plastemballasje

12:05-12.25
Innsamling og gjenvinning av næringsavfall må også bli bedre for å oppfylle kravene. Hvor er det mest å hente?  
Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning                                               

12:25-12:30

The Bioeconomy Region, Dagfinn Hansen

12:30-12:50
Bør det innføres tiltak for engangsartikler i plast som ikke forbys? Eventuelt hvilke?
Andreas Pihlstrøm, NHO, leder i Ola Elvestuens arbeidsgruppe for engangsplast

12:50-13:50 Lunsj

13:50-14:10
Bærekraftig utvikling gjennom verdikjeden      
Bjart Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel, NorgesGruppen

14:10-14:15

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 5-minutes150.jpg

5 Minutes Loop
ved daglig leder Hildegunn Iversen


14:15- 14:35
Bærekraftig emballasje – i dag og i fremtiden            
Kaia Østbye Andresen, bærekraftsansvarlig i REMA 1000

14:35-14:55
Bærekraft – lønnsomt for dem som vil og kan
Nikolai Løvdahl og Arild Aspelund, FutureFrogs

14:55-15:15
Kaffepause

15:10-15:40
Emballasje gjennom 50 år – husker du noe av det som har skjedd?
Vi slapper av med en morsom men prestisjefull Kahoot der vinnerlaget får en pris

15:40 -16:15 Nyheter fra Arcus
Erik Bern og Lars Skjerve

16:15-16:45
ScanStar-prisene 2019 deles ut                     

19:00-22:30       
Festmiddag – vi fyller 50!
Utdeling av Emballasjefagprisen og Optimeringsprisen. Jubileumsinnslag. Underholdning med Charlotte Audestad

 

PROGRAM 15 NOVEMBER

09:00-09:25                            

Vi starter dagen med en verbal «hårføner» i nordnorsk språkdrakt. Hør spennende og morsomme historier fortalt med stor innlevelse

Erlend Osnes blir beskrevet som en historieforteller av rang og en komiker på god vei mot humoristenes stjernehimmel.   

09:25-09:45       
Kan avansert sorteringsteknologi gi økt kvalitet på resirkulerte materialer?
Tom Eng, sjef for Tomra Recycling

09:45-10:05       
Hvorfor er bruk av resirkulert plast så vanskelig?
Markedssjef og Vice VD, Richard Johansson, Emballator                                                                                            

10:05 – 10:10

5 MINUTES Sirkel
Markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg

10:10-10.40       
Kaffepause og utsjekking av hotellet

10:40-11:00       
Sustainability & circular economy in-built in forest industry
– case Metsä Board
Anne Uusitalo, Product Safety and Sustainability Director, Metsä Board        

11:00-11:40  
Status om pågående og nye prosjekter i Emballasjeforsk

Helga Næs, styreleder for Emballasjeforsk
Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA.
Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker Nofima

11:40-12:00
Når Akershus fylkeskommune blir Miljøfyrtårn
– fra sammenbrudd til gjennombrudd
Karin O’Sullivan, Seniorrådgiver og intern miljøfyrtårnkonsulent, Seksjon klima og miljø, Akershus fylkeskommune

12:00-12:45       
Litt å tenke på før vi drar hjem                
Bjørn Stærk, forfatter og spaltist i Aftenposten                                                                                                                  

12.45-14:00       
Lunsj og avreise