Program 2022

Det er hyggelig å kunne invitere til Emballasjedagene på Scandic Park Sandefjord. Dette er en årlig seanse som samler sentrale personer fra hele emballasjens verdikjede.

Vi tror det kommer mange mennesker og er glade for å kunne møtes igjen 😊

PROGRAM TORSDAG 10. NOVEMBER

10.00 – 10.05: Åpning ved Emballasjeforeningens styreleder, Alvhild Hedstein, konserndirektør for bærekraft og innovasjon i Bama Gruppen.

10.05 – 10.15: Innledning: Erik Wold og Alvhild Hedstein, styreleder i Emballasjeforeningen og konserndirektør for bærekraft og innovasjon i Bama Gruppen.

10.15 – 11.00: Bærekraftige emballasjeprosjekter i Nortura v/ konserndirektør for rødt kjøtt Lars Gunnar Johnsen, Nortura

11.00 – 11.30: Krig i Europa, strømkrise og inflasjon: makroøkonomiske utsikter v/ seniorøkonom Sara Midtgaard, Handelsbanken

11.30 – 11.45: Pause

11:45 – 12:05: Status for EUs arbeid med plast og emballasje v/ nasjonal ekspert Christoffer Back Vestli, Europakommisjonen. *Digitalt*

12.05 – 12.25: Slik får vi sirkulær plastemballasje i Norge v/ adm.dir Karl Johan Ingvaldsen, Plastretur

12.25 – 13:05: Bærekraftig emballering: Trender og utvikling v/ sjef i Emballasjeforsk Helga Næs og Market Manager i Norner, Ole Jan Myhre, Emballasjeforsk

  • ReCreate, CEO Morten Sandaas, Nopla
  • ReducePack, prosjektleder Gisle Bakken, Norsk Kylling

13.05 – 14.00: Lunsj

14.00 – 14.20: Erfaringer med 100% resirkulert tube v/ HMS-leder Lene Merete Hovi, Kavli.

14.20 – 14:40: Engangsplastdirektivet: i norsk rett og miljøavtalesporet v/ advokat Andreas Pihlstrøm, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

14:40 – 15:00: 6 minutes – kjappe foredrag

  • Siste nytt fra Norsirk – Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonssjef i Norsirk
  • 2D-kodenes betydning for fremtidens emballasje, Terje Menkerud, seniorrådgiver i GS1 Norway
  • Hva skjer med plasten vi samler inn v/ Svein Erik Rødvik, leder i gjenvinningsavdelingen, Grønt Punkt Norge

15:00 – 15.20: Når markedet svikter… Om markedet for brunt papir og gjenvinning av fiber v/ daglig leder Øyvind Furulund, Norsk Resy.

15.20 – 15.40: Pause

15.40 – 16:00: The Smurfit Kappa approach to the EU Green Deal v/ Sustainability Manager Jurgita Girzadiene, Smurfit Kappa. *Digitalt*

16.00 – 17.30: Champagnesmaking v/ Patrik Widegren, Champagneinwest og ScanStar-utdeling v/ Erik Wold

19.00 – 22.00: Festmiddag m/ underholdning, utdeling av priser og diplomer.

PROGRAM FREDAG 11. NOVEMBER

09.00 – 09.30: Produsentansvar for emballasje i Danmark – hvordan kommer det (sannsynligvis) til å utforme seg? v/ rådgiver Rikke Halkjær Kristensen, VANA – Dansk Emballageansvar

09.30 – 10.00: Verdens største og verdens første klimanøytrale plastsorteringsanlegg: veien til Site Zero v/ utviklingsingeniør Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning

10.00 – 10.20: Pause

10.20 – 10.50: Emballasje i kontakt med mat – muligheter og utfordringer v/ Business Unit Manager Eirin Schrøder, Eurofins

10:50 – 11:15 Realising the circular economy for flexible packaging in Europe v/ Managing Director Graham Houlder, The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) *Digitalt*

11:15 – 12:00: Krig i Europa, avslutningsforedrag v/ Kai Eide

12:00: Utsjekk / lunsj / hjemreise