Program 2021

Årets tema: Gode emballasjevalg for fremtiden


Det er hyggelig å kunne invitere til Emballasjedagene på Scandic Park Sandefjord. Dette er en årlig seanse som samler sentrale personer fra hele emballasjens verdikjede. Slik vi ser det blir dette en av de første anledninger hvor «bransjen» kan møtes fysisk igjen etter nesten to år med teams og zoom

Vi tror det kommer mange mennesker og er glade for å kunne møtes fysisk igjen 😊

PROGRAM TORSDAG 11. NOVEMBER

09:45- 10:00
Registrering og kaffe


10:00-10:10

Velkommen
Erik Bern, styreleder i Den norske emballasjeforening

Møteleder: Kari Bunes, konferansier, direktør i Emballasjeforeningen.

10:15-10:30
Politisk innlegg                                                                                

10.30-110:00
Presentasjon av framdriftsrapport
Alvhild Hedstein, leder i Forum for sirkulær plastemballasje og Circular Packaging Cluster


11:00- 11:30
Makroøkonomiske utsikter                                          
Hilde Karoline Midsem, seniorøkonom NHO

11:30 – 11:50
Pause

11:51-11:57
6 Minutes: Guro Kjøsvik Husby, Norsirk

11:57-12:03: Håkon Haugan, EPD Norge

12;03 – 12:09: Amund Aalstad, The Bioeconomy Region Scandinavia

12;09.12;11: 5 på gaten video

12:13 -12:30
Tines arbeid med bærekraft generelt og emballasje spesielt                                                     
Gunnar Hovland, Konsernsjef i TINE

12.30-13:30
Lunsjpause

13:30 Kahoot

14:10 – 15:30
PANELDEBATT

Vi har mye å diskutere – blant annet produsentansvarsordningen og utfordringene rundt innsamling og gjenvinning av plastemballasje.


Leder av paneldebatten: Siri Lill Mannes

Siri-Lill Mannes er tidligere journalist og programleder i TV2 fra 1992 til 2010. Fra 2010 har hun vært daglig leder i SpeakLab AS. Hun har ledet konferanser i inn- og utland, blant annet åpningen av OECDs World Forum i Paris.

Innledning ved Christoffer Back Vestli, EU-kommisjonen, DG Environment

Paneldebattanter

Første panel
Gunnar Grini, Bransjesjef gjenvinningsbransjen, Norsk Industri
Gry Sofie Fahrendorff, Orkla
Alvhild Hedstein, Ansvarlig for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen
Stig Ervik, Administrerende direktør i Norsirk
Jens Olav Flekke, nestleder i Plast-returs styre Begge temaer

Andre panel
Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat &Drikke
Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene,
Jens Olav Flekke, nestleder i Plastreturs styre
Alvhild Hedstein, Ansvarlig for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen
Stig Ervik, Administrerende direktør i Norsirk 

15:30 – 16:00
Pause

16:00 -17:00
Samarbeid om bioetiketter og miljøprofil
Andreas Thorvardarson, Daglig leder Lofotpils
Joachim Valle Hansen, Salgssjef øst/sør, Skipnes.

19:00 – 22:00

Festmiddag med underholdning av Gisle Børge Styve Trio
Utdeling av Emballasjefagprisen og diplomer til studenter ved Emballasjeskolens klasser 48 og 49.

PROGRAM FREDAG 12. NOVEMBER

09:00-09:30
Nestlé har mål om at 100 prosent av emballasjen de benytter skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025. Hvordan skal de nå dette målet? Har de eksempler på dette?

Christian Detrois, ansvarlig for emballasje og bærekraft i Europa, MidtØsten, Nord-Afrika, Nestle.

09:20-09:50
Nytt fra Emballasjeforsk

Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk og Forskningssjef for Trygg og holdbar mat, Nofima, Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, Jan Brunborg, salgsdirektør i BEWI og Joachim Rise, salgssjef i BEWI Norge.

09:50 –10:10
Chemical Recycling and the Flexible Packaging Industry
Ed Roberts, Global Sustainability Leader, Sealed Air

10:10-10:35
Pause

10:35 -6 Minutes Presentasjon av Norsk Metallgjenvinning
ved Ylva Eline Erbach, Morten Foon, Rheinmetall Norway AS.

1050– 11:10
Hvordan lykkes med sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller? Faerch har noen tips
Thomas Bak Thellesen, Faerch, Senior Director Group Sustainability & External Affairs


11:10 – 11:45
Avslutningsforedrag ved Johannes Ørbeck-Nilssen
Lege og mentor i alle livets arenaer med foredrag om blant annet konflikthåndtering, lederskap og relasjoner.

11:45
Utsjekk / Lunsj / hjemreise