Foredragsholdere 2022

Lars Gunnar Johnsen, konserndirektør for rødt kjøtt, Nortura

Johnsen har vært konserndirektør for rødt kjøtt i Nortura siden 1. oktober 2021. Tidligere var han salgsdirektør for rødt kjøtt og Gilde. Johnsen kan vise til gode resultater fra store merkevareselskaper som Mars og LOREAL, hvor han har vært i stillinger som salgsdirektør, markedssjef og leder for forretningsutvikling i flere ulike handelskategorier både i Norge, Sverige og Danmark. Før han startet i stillingen som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt var han nordisk general manager for LOREAL i København.

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken

Sara Midtgaard har vært seniorøkonom i Handelsbanken siden 1 juni. Hun er utdannet samfunnsøkonom med fordypning i makroøkonomi, og har tidligere erfaring fra Norges Bank, Finanstilsynet og Prognosesenteret.

Christoffer Back Vestli, nasjonal ekspert i Europakommisjonen

Christoffer Back Vestli har tidligere jobbet i Miljødirektoratet med ansvar for emballasje der, inkl. innføring av emballasjeforskriften i Norge. Hovedansvarsområder i kommisjonen er globalt arbeid med plast og sirkulær økonomi.

Karl Johan Ingvaldsen, adm.dir. Plastretur

Karl Johan Ingvaldsen er direktør i PwCs bærekraftsavdeling, og tiltrer den 1. november som adm. dir. i Plastretur AS. 
Karl Johan er sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi og teknologiledelse, og fullførte i 2019/2020 masterprogrammet “Grønn Vekst og Konkurransekraft” ved Handelshøyskolen BI.

Karl Johan kom til PwC fra stillingen som adm. dir. i Kavli Norge AS (O. Kavli og Q-Meieriene). Han har tidligere ledet selskaper som OLW Sverige AB og Lilleborg Profesjonell. Karl Johan har vært styreleder i Q-Meieriene AS og har sittet i en rekke andre styrer som blant annet Anza AB, Nidar AS og KiMs Norge AS.

Helga Næs, forskningssjef for trygg og holdbar mat i Nofima

Siden 1994 har Helga Næs hatt ulike lederposisjoner i Matforsk, nå Nofima. Hun har utdanning fra Universitetet i Oslo, MIT Sloan Business School i Boston og Handelshøyskolen BI.

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner

Ole Jan Myhre har jobbet i plastindustrien siden 1986, blant annet for Statoil, Borealis og nå Norner. Han er ekspert på plastfilm og fleksible emballasjer. Han var med på å etablere Norner AS i 2007, som i dag er en global markedsleder innen forskning på polymerer.

Andreas Pihlstrøm, jurist i Næringslivets Hovedorganisasjon

Andreas Pihlstrøm er advokat i NHO og jobber med næringsjus og miljørett. Han er styremedlem i Emballasjeforeningen, har bakgrunn fra miljøforvaltningen og ledet arbeidsgruppe opprettet av Klima- og miljøministeren som leverte rapport om engangsplastdirektivet og miljøavtale som virkemiddel.

Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk

Guro Kjørsvik Husby har jobbet i Elretur/Norsirk i 17 år, og har dermed mye erfaring med produsentansvar og også oppstart av nye produsentansvarsordninger. I Norsirk har hun blant annet hatt ansvar for salg, kundeoppfølging, markedsarbeid og informasjonsarbeid. I dag er det marked og kommunikasjon som er de viktigste arbeidsoppgavene.

Petter Aaby Vebenstad, kvalitetssjef, Grønt Punkt Norge

Petter Aaby Vebenstad er utdannet sivilingeniør og jobber som kvalitetssjef i Grønt Punkt Norge. Der jobber han blant annet med compliance i verdikjeden og sporbarhet på innsamlet emballasjeavfall.

Terje Menkerud, seniorrådgiver datafangst, GS1 Norway

Terje Menkerud er seniorrådgiver i datafangst hos GS1 Norway. GS1 Norway er en del av en internasjonal standardiseringsorganisasjon, representert i 116 land, som jobber med løsninger for effektiv samhandling bl.a. innen varehandel, sporbarhet og logistikk. Han har jobbet i GS1 Norway i 12 år, men har jobbet med GS1 systemet siden 1985 og har lang erfaring med implementasjon og bruk av strekkoder. De siste årene har han jobbet tett med både nasjonale og internasjonale leverandører og handelshus med å se på mulighetsrommet for dynamisk innhold i strekkodene, som bl.a. holdbarhetsdato og batch/lot nummer. Overgangen til 2D-koder er et globalt initiativ hvor GS1 Norway har som ambisjon å ligge i forkant av utviklingen, sammen med bransjeaktørene i Norge.

Øyvind Furulund, daglig leder, Norsk Resy

Øyvind Furulund er utdannet skogbruker og økonom. Han har arbeidet i grensesnittet mellom skogbruk, skogindustri og avfallsindustri i hele sitt yrkesaktive liv. Etter mange år med fiberforsyning og fibersalg i Løvenskiold-Vækerø, Norske Skog og Norsk Gjenvinning, overtok han for to år siden stillingen som daglig leder i Norsk Resy.  

Jurgita Girzadiene, bærekraftsmanager, Smurfit Kappa

Jurgita Girzadiene har utdanning innen Business Management, og startet i Smurfit Kappa i 1998. Der har hun tilegnet seg erfaring fra diverse roller innen salg og markedsaktiviteter, innovasjon og logistikk. I 2010 ble hun bærekraftsmanager. I denne rollen leder hun et team med spesialister i 10 regioner i Europa. Girzadiene leder også det nye initiativet til Smurfit Kappa: Better Planet Packaging.

Patrik Widegren, Champagneinwest

Patrik Widegren er connoisseur og ekspert innen fagfeltet champagne. Etter 20 år som entreprenør og konsulent innen IT og telecom har han tatt steget og virkeliggjort sin store drøm om å starte sin egen importbedrift for champagne. I dag representerer Widegren over 30 mindre champagnehus for det norske markedet og smaker seg årlig gjennom mer enn 500 ulike champagner.

Rikke Halkjær Kristensen, VANA – Dansk Emballageansvar

Rikke Halkjær Kristensen er konsulent for sirkulær økonomi i VANA – Dansk Emballageansvar. Hennes primære fokusområde er utvikling av sirkulære emballasjer & systemer, samt de datapunkter og -flow som produsentansvaret medfører.

Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning

Rickard Jansson er utviklingsingeniør i Svensk Plaståtervinning. Han er utdannet innen bioteknologi ved universitetet i Linkøping. Tidligere har han hatt flere roller i Exova Group Limited og Element Materials Technology, hvor han blant annet var Senior Technology Consultant.

Eirin Schrøder, Eurofins

Schrøder er Business Unit Manager for kjemiavdelingen og avdelingen innen Food Consulting i Eurofins Food & Feed Testing Norway. Hun har jobbet i Eurofins i 7 år, og har 15 års erfaring fra bransjen før Eurofins. Hun har tidligere vært Senior Quality Advisor i Orkla Health, med spesielt ansvar for emballasje og mattrygghet.

Graham Houlder, The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX)

Graham Houlder er Managing Director i SLOOP, en bedrift som tilbyr konsulenttjenester og prosjektledelse innen emballasje og bærekraft. Han var med å etablere CEFLEX, et initiativ som har samlet over 190 bedrifter innen verdikjeden for fleksibel emballasje i Europa. Han har tidligere jobbet 23 år i Unilever.

Kai Eide, avslutningsforedrag

Kai Eide har en lang diplomatisk karriere med internasjonal sikkerhetspolitikk og krishåndtering som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet for FN, vært Norges ambassadør til NATO og vært statssekretær for Jan P. Syse.

På 90- og 00-tallet var han en av Norges mest profilerte diplomater, blant annet som fredsmekler på Balkan og FN-utsending i Afghanistan. I dag er han en flittig skribent og blir mye brukt som foredragsholder. Til Emballasjedagene 2022 kommer han for å snakke om krig i Europa.