Foredragsholdere

FOREDRAGSHOLDERE PÅ EMBALLASJEDAGENE 2019:

Thomas Eie
Styreleder i Emballasjeforeningen og senior emballasjeutvikler i Bama Industri ønsker velkommen til Emballasjedagene 2019, der vi blant annet skal feire at Emballasjeforeningen er 50 år.


Ole Børge Yttredal
Leder Norsk Industris energi og miljøavdeling, med ansvar for politikkutforming innenfor  blant annet klima, energi, ytre miljø, avfall og gjenvinning, kjemikalier, HMS og inkluderende arbeidsliv.


Marius Gonsholt Hov
Seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets
Marius Gonsholt Hov har vært i Handelsbanken siden 2013, da som makroøkonom. Før dette var han blant annet i Norges Bank og NHH.


Karin Brynell
VD för Svensk Dagligvaruhandel, en branschorganisation för de stora dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige. Tidigare lång erfarenhet från livsmedelsindustrin, bland annat från Barilla, Orkla och Frödinge.


Ellen Behrens
Direktør Bærekraft i Orkla ASA og leder for styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje, som i august la frem et veikart som foreslår en rekke tiltak  for å øke materialgjenvinning av plastemballasje i Norge


Erik Osmundsen
Konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. De har ambisjoner om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft.


Andreas Pihlstrøm
Advokat i NHO, styremedlem i Emballasjeforeningen, nemdsmedlem i klagenemnda for miljøinformasjon og med i styringsgruppen i Forum for sirkulær plastemballasje.


Kaia Østbye Andresen
Sjef for samfunnsansvar og miljø i REMA 1000, der hun tidligere var kommunikasjonsrådgiver. Kaia er styremedlem i Handelens Miljøfond og har ellers bakgrunn som markedsansvarlig i Nordic Choice Hotels, blant annet.


Bjart Thorkil Pedersen
Fagsjef bærekraftig handel NorgesGruppen, som har som mål å være klimanøytrale innen 2026-2028. Dette skal de blant annet oppnå gjennom å sikre ansvarlige verdikjeder og tøffe mål for å bekjempe matsvinn.


Nikolai Løvdahl
Grunnlegger av FutureFrogs, som kalles en «gjøretank». Entreprenør i bærekraftig forretningsdrift gjennom 15 år. PhD i internasjonalt entreprenørskap og er professor ved senter for entreprenørskap ved UiO


Arild Aspelund
Partner i FutureFrogs og forsker på konkurransefordelene ved bærekraft. Professor i internasjonal markedsføring ved NTNU. Koordinerer strategiske forskningsinitiativ om bærekraft.

Erik Bern
Konserndirektør Group Supply Chain, Innkjøp og Eiendom. Frem til 2013 var han også Project Director, ArcusGruppen. Erik Bern har blant annet også bakgrunn fra Ringnes.


Lars Skjerve
Kategorisjef brennevin i Arcus. Han har bakgrunn fra Bacardi, Interbev. The Edrington Group og har vært norsk brand manager for Drambuie. Han er utdannet ved Handelsjøyskolen BI.


Charlotte Audestad
Artist og låtskriver fra musikkøya Hitra i Sør-Trøndelag, bosatt i Trondheim. Utgivelser; «På feil si’ av vei’n (2013), «Livet e for kort te å bare ha det greit» (2014) og «Ni nye» (2016).


Erlend Osnes
Norsk komiker kjent for blant annet radioprogrammet Raae og Osnes og turneer rundt om i Norge. Han beskrives som en historieforteller av rang og en komiker på god vei mot humorens stjernehimmel.             


Tom Eng
Sjef for Tomra Recycling, der han har vært siden 1998. Selskapet leverer utstyr som kan separere mange avfallsfraksjoner. I dag er det installert rundt 3.500 Tomra Titech sensorbaserte sorteringsmaskiner i 40 land som Tom Eng har det overordnede ansvaret for.


Richard Johansson
Markedssjef og Vice VD i Emballator Lagan Plast AB. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører plastemballasje for næringsmidler og kjemitekniske produkter som spann og bokser.


Hanna Kalliomäki
Hanna Kalliomäki (M. Sc. in Econ.) is working at Metsä Group, which Metsä Board is a part of. During the recent seven years she’s been working in various positions of sustainability, corporate affairs and communications. Her ambition is to build circular economy and sustainable future in cooperation within the society and companies as well as taking concrete solutions to consumers’ every day life around the world.


Helga Næs
Styreleder i Emballasjeforsk og Forskningssjef for Trygg og holdbar mat i Nofima Mat. Hun har doktorgrad i cyanobakterier og drikkevannskvalitet på UiO 1988 og master i ledelse fra handelshøgskolen BI.


Alvhild Hedstein
Ansvarlig for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen, nasjonalt og internasjonalt. Skal sørge for ansvarlig grønn vekst med god produktkvalitet, overgang til sirkulærøkonomi og der fornybare ressurser overtar for fossile ressurser.


Marit Kvalvåg Pettersen
Seniorforsker Nofima AS. Utdannet polymerkjemiker og har en doktorgrad i plastmaterialer, thermoforming og holdbarhet på mat. Leder flere forskningsprosjekter, spesielt på emballering av mat.


Karin O’Sullivan
I de siste 30+ årene har Karin jobbet i offentlig sektor med en rekke programmer og prosjekter på fylkes- og kommunenivå i Akershus. For tiden er hun Akershus fylkeskommunes interne miljøfyrtårnkonsulent. Sertifisering og miljøledelse gir mulighet for å iverksette nødvendige systemendringer, og å skape nye bærekraftige løsninger sammen med medarbeidere, elever og ledere.


Bjørn Stærk
Norsk programmerer, blogger, samfunnsdebattant og forfatter. Han er utdannet i IT, og arbeider som programmerer hos Vivende. Faren var pastor i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Halden, og Stærk anså seg som kristen frem til 16-årsalderen

PÅMELDING TIL EMBALLASJEDAGENE