Foredragsholdere 2022

Lars Gunnar Johnsen, konserndirektør for rødt kjøtt, Nortura

Johnsen har vært konserndirektør for rødt kjøtt i Nortura siden 1. oktober 2021. Tidligere var han salgsdirektør for rødt kjøtt og Gilde. Johnsen kan vise til gode resultater fra store merkevareselskaper som Mars og LOREAL, hvor han har vært i stillinger som salgsdirektør, markedssjef og leder for forretningsutvikling i flere ulike handelskategorier både i Norge, Sverige og Danmark. Før han startet i stillingen som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt var han nordisk general manager for LOREAL i København.

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken

Sara Midtgaard har vært seniorøkonom i Handelsbanken siden 1 juni. Hun er utdannet samfunnsøkonom med fordypning i makroøkonomi, og har tidligere erfaring fra Norges Bank, Finanstilsynet og Prognosesenteret.

Christoffer Back Vestli, nasjonal ekspert i Europakommisjonen

Christoffer Back Vestli har tidligere jobbet i Miljødirektoratet med ansvar for emballasje der, inkl. innføring av emballasjeforskriften i Norge. Hovedansvarsområder i kommisjonen er globalt arbeid med plast og sirkulær økonomi.

Karl Johan Ingvaldsen, adm.dir. Plastretur

Karl Johan Ingvaldsen er direktør i PwCs bærekraftsavdeling, og tiltrer den 1. november som adm. dir. i Plastretur AS. 
Karl Johan er sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi og teknologiledelse, og fullførte i 2019/2020 masterprogrammet “Grønn Vekst og Konkurransekraft” ved Handelshøyskolen BI.

Karl Johan kom til PwC fra stillingen som adm. dir. i Kavli Norge AS (O. Kavli og Q-Meieriene). Han har tidligere ledet selskaper som OLW Sverige AB og Lilleborg Profesjonell. Karl Johan har vært styreleder i Q-Meieriene AS og har sittet i en rekke andre styrer som blant annet Anza AB, Nidar AS og KiMs Norge AS.

Helga Næs, forskningssjef for trygg og holdbar mat i Nofima

Siden 1994 har Helga Næs hatt ulike lederposisjoner i Matforsk, nå Nofima. Hun har utdanning fra Universitetet i Oslo, MIT Sloan Business School i Boston og Handelshøyskolen BI.

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner

Ole Jan Myhre har jobbet i plastindustrien siden 1986, blant annet for Statoil, Borealis og nå Norner. Han er ekspert på plastfilm og fleksible emballasjer. Han var med på å etablere Norner AS i 2007, som i dag er en global markedsleder innen forskning på polymerer.

Andreas Pihlstrøm, jurist i NHO

Andreas Pihlstrøm er advokat i NHO og jobber med næringsjus og miljørett. Han er styremedlem i Emballasjeforeningen, har bakgrunn fra miljøforvaltningen og ledet arbeidsgruppe opprettet av Klima- og miljøministeren som leverte rapport om engangsplastdirektivet og miljøavtale som virkemiddel.

Øyvind Furulund, Norsk Resy

Øyvind Furulund er utdannet skogbruker og økonom. Han har arbeidet i grensesnittet mellom skogbruk, skogindustri og avfallsindustri i hele sitt yrkesaktive liv. Etter mange år med fiberforsyning og fibersalg i Løvenskiold-Vækerø, Norske Skog og Norsk Gjenvinning, overtok han for to år siden stillingen som daglig leder i Norsk Resy.  

Kjell-Arve Kure, BillerudKorsnäs

Patrik Widegren, Champagneinwest

Rikke Halkjær Kristensen, VANA – Dansk Emballageansvar

Rikke Halkjær Kristensen er konsulent for sirkulær økonomi i VANA – Dansk Emballageansvar. Hennes primære fokusområde er utvikling av sirkulære emballasjer & systemer, samt de datapunkter og -flow som produsentansvaret medfører.

Rickard Jansson, Svensk Plaståtervinning

Eirin Schrøder, Eurofins

Eirin Schrøder er Business Unit Manager avd. Kjemi i Eurofins. Hun har tidligere jobbet som KAM i Maskinpakking AS og som Senior Quality Advisor i Orkla Health.

Kai Eide, avslutningsforedrag

Kai Eide har en lang diplomatisk karriere med internasjonal sikkerhetspolitikk og krishåndtering som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet for FN, vært Norges ambassadør til NATO og vært statssekretær for Jan P. Syse.

På 90- og 00-tallet var han en av Norges mest profilerte diplomater, blant annet som fredsmekler på Balkan og FN-utsending i Afghanistan. I dag er han en flittig skribent og blir mye brukt som foredragsholder. Til Emballasjedagene 2022 kommer han for å snakke om krig i Europa.