Programkomite

 Arbeidet med programmet for Emballasjedagene 2020 har vært mer utfordrende enn normalt, men administrasjonen har  hatt god støtte fra årets jubileumskomité. 

Komiteen har bestått av følgende personer:

  • Svein-Erik Begby, Nordic Pack
  • Gunhild Solberg, Sirkel Glass
  • Randi Varberg, Infinitum
  • Tor Gustavsen, Tronrud Engineering

Vi takker komiteen for deres bidrag.

Kari, Yngve og Per Øyvind