Programkomite

 I arbeidet med programmet for Emballasjedagene 2018 har vi god støtte fra årets programkomité. 

Komiteen har bestått av følgende personer:

  • Stig Seljeseth, Tetra Pak
  • Annett Malmo, Skipnes Etikett
  • Philip Reme, PFI
  • Kristin Hærnes Ihlen, Dilpom-Is
  • Mari Haugesten, Peterson

Vi takker komiteen for deres bidrag.

Kari, Yngve og Per Øyvind