Programkomite

 Arbeidet med programmet for Emballasjedagene 2022 har vært morsomt og givende, da målet hele tiden har vært å planlegge et arrangement over to dager, med mange glade deltakere.

Komiteen har bestått av følgende personer:

  • Kenny Engen, Glomma Papp
  • Ole Jan Myhre, Norner
  • Joachim Riise, BEWI

Vi takker komiteen for deres bidrag.

Kari, Yngve, Per Øyvind og Bjørn