Programkomite

 I arbeidet med programmet for Emballasjedagene 2019 har vi hatt god støtte fra årets jubileumskomité. 

Komiteen har bestått av følgende personer:

  • Thomas Eie, Bama Industri
  • Annett Malmo, Lexit Group
  • Jan Bjerk,  BetulaConsult

Vi takker komiteen for deres bidrag.

Kari, Yngve og Per Øyvind