Programkomite

 Arbeidet med programmet for Emballasjedagene 2021 har vært morsomt og givende, da målet hele tiden har vært å planlegge et arrangement over to dager, med mange glade deltakere.

Komiteen har bestått av følgende personer:

  • Tom Henrik Forsberg, Skipnes Etikett
  • Randi Varberg, Infinitum
  • Benedikte Romen, TINE
  • Rebecka Wolden Sealed Air

Vi takker komiteen for deres bidrag.

Kari, Yngve og Per Øyvind