TORSDAG 3. NOVEMBER:

Hvordan kan bærekraftig emballering bidra til økt verdiskaping og styrke bedriftens konkurransekraft?

  • Hvordan møter aktørene i verdikjeden omstillingen til «det grønne skiftet»?
  • Hva må vi gjøre for å beholde emballasjen i et kretsløp?
  • Kan fossil plastemballasje forsvare sin plass i en bærekraftig og sirkulær økonomi?

09:00-10:00 Registrering og kaffe


10:00-10:15 Åpning ved styreleder Thomas Eie, Bama Gruppen


Marius Gonsholt Hov10:15-11:00 Makro-økonomiske utsikter
Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken


11:00-11:30 Det grønne skiftet
Pål Spillum, fungerende avdelingsdirektør, miljøgiftavdelingen, Miljødirektoratet
(YK Tidpkt. Kan flyttes)


11:30-12:00 Kaffepause


12:00-12:30 Tittel inn her
Unilever (PØ)


12:30-13:00 Bioøkonomi bygger bro til bærekraftsamfunnet
Gaute Lenvik, direktør nærings- og matpoltikk i NHO Mat og Drikke


Emballasjedagene_Illustrasjon 613:00-14:00 Lunsj


14:00-14:30: Hvordan kan plast bli bærekraftig?
Peter Sundt, partner i Mepex Consult og generalsekretær for EPRO


Tidspunkt?: En ny giv for gjenvinning i Trondheim
Knut-Jørgen Bakkejord, Trondheim kommune


Tidspunkt?: Tittel?
Lars Galtung, direktør Kommunikasjon og samfunnsansvar, TINE SA


Helga Næs15014:30-15:00: Strengere krav til emballasje krever mer forskning
Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk (PØ husk nano)

 


15:00-15:30: Kaffepause


15:30-16:00: Emballasje i en sirkulær økonomi (flytte til fredag?)
Bjart Thorkil Pedersen, Fagsjef bærekraftig handel NorgesGruppen
Yngve Tidspunkt kan flyttes


Scanstar201516:00-17:00: Utdeling av ScanStar-prisene 2016

Alle de nordiske vinnerne er til stede i Sandefjord for å motta ScanStar-prisene, som deles ut av Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen og Allan Dickner, IKEA, på vegne av Scandinavian Packaging Association.


19:00-22:30: Festmiddag med utdeling av Optimeringsprisen og Emballasjefagprisen

PriserUnderholdning med
Leif Anders Wentzel og Trond Nagel Dahl 

Wnzel og Nagell Dahl